Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 23 (2007-2008), kap. 340, 341, 342, 3340, 3341 og 3342, Innst. S. nr. 63 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2007 Innst. S. nr. 63 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke Regjeringa sitt framlegg til justeringar av budsjettkapittel som gjeld kyrkja under Kultur- og kyrkjedepartementet sitt budsjett for 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2007