Endringar i lov om pengespill m.v.

Ot.prp. nr. 14 (2007-2008), Innst. O. nr. 31 (2007-2008), beslutning. O. nr. 44 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 05.02.2008 Innst. O. nr. 31 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endring i lov om pengespill. Endringen innebærer at et særlig beløp av overskuddet fra Norsk Tipping for 2007 skal bli fordelt i 2008 til visse samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2008

   Behandlet i Odelstinget: 26.02.2008

   Behandlet i Lagtinget: 13.03.2008