Forslag fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 4. desember 2007 (jf. Innst. O. nr. 10): Stortinget ber Regjeringen vurdere en innføring av rett til å tvangsbehandle LAR-pasienter som er gravide.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet