Forslag fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 4. desember 2007 (jf. Innst. O. nr. 10): Stortinget ber Regjeringen kartlegge ledig behandlingskapasitet innen barne- og ungdomspsykiatrien, og legge saken fram for Stortinget på egnet måte.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet