Endringer i Stortingets forretningsorden - spørsmål fra representantene til medlemmer av regjeringen

Innst. S. nr. 78 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 78 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i Stortingets forretningsorden som innebærer at en går tilbake til den gamle ordningen med ukentlig ordinær spørretime, samt en viss utvidelse av det tidsrommet der representantene kan stille skriftlige spørsmål til statsrådene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2007