Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap

Innst. S. nr. 91 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.12.2007 Innst. S. nr. 91 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig valgt medlemmer og varamedlemmer samt leder og nestleder til representantskapet i Norges Bank, som består av femten medlemmer. Henholdsvis sju og åtte medlemmer med varamedlemmer velges av Stortinget annethvert år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2007