Forslag fra stortingsrepresentantene Sigurd Manneråk, Siri Frost Sterri, Øystein Djupedal, Jon Lilletun og Ellen Chr. Christiansen om ordningen med ettergivelse av utdanningslån ( hovedfagsavskrivningsordningen)

Dokument nr. 8:39 (1994-95), Innst. S. nr. 110 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ellen Chr. Christiansen, Jon Lilletun, Øystein Djupedal, Siri Frost Sterri, Sigurd Manneråk Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 16.03.1995 Innst. S. nr. 110 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1995