Svar på forslag m.v. oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 2. halvår 1994

Dokument nr. 7B (1994-95), Innst. S. nr. 146 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1995 Innst. S. nr. 146 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1995