Tilsagn om statstilskudd til Bergen kommune til delfinansiering av driftsutgifter ved gjennomføring av det europeiske kulturbyåret

St.prp. nr. 31 (1994-95), Innst. S. nr. 119 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.03.1995 Innst. S. nr. 119 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 25.04.1995