Yrkeskvalifikasjoner

St.prp. nr. 29 (2007-2008), Innst. S. nr. 120 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 30.01.2008 Innst. S. nr. 120 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2008