Innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven,

Ot.prp. nr. 24 (2007-2008), Innst. O. nr. 34 (2007-2008), beslutning. O. nr. 46 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.02.2008 Innst. O. nr. 34 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt enkelte endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven og enkelte andre lover. Endringene innebærer blant annet et forbud mot provisjon fra forsikringsselskap til forsikringsmegler, utvidelse av skattefavorisert pensjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere og gjennomføring av EØS-regler som svarer til gjenforsikringsdirektivet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2008

   Behandlet i Odelstinget: 04.03.2008

   Behandlet i Lagtinget: 13.03.2008