Forslag frå stortingsrepresentant Bjørg Hope Galtung om innføring av promillegrense 0,0

Dokument nr. 8:44 (1994-95), Innst. S. nr. 161 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Hope Galtung Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.05.1995 Innst. S. nr. 161 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1995