Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om å vurdere et tillegg til lov om svangerskapsavbrudd slik at fosterets menneskeverd og samfunnets plikt til å verne om dette kommer til uttrykk i lovens formålsparagraf

Dokument nr. 8:53 (1994-95), Innst. S. nr. 138 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.05.1995 Innst. S. nr. 138 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 11.05.1995