Kollektiv investering

St.prp. nr. 31 (2007-2008), Innst. S. nr. 152 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.02.2008 Innst. S. nr. 152 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt samtykke til at EØS-komiteens beslutning nr. 114/2007 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/16/EF av 19. mars 2007 om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer (UCITS-fond), godkjennes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2008