Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Jan Tore Sanner, Jon Lilletun og Jørgen Holte om Sogn Jord- og Hagebruksskole

Dokument nr. 8:62 (1994-95), Innst. S. nr. 159 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørgen Holte, Jon Lilletun, Jan Tore Sanner, Øystein Djupedal Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 23.05.1995 Innst. S. nr. 159 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1995