Verksemda til Posten Norge AS

St.meld. nr. 12 (2007-2008), Innst. S. nr. 210 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 210 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet virksomheten til Posten Norge AS med bakgrunn i melding fra Samferdselsdepartementet. Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2008