Samepolitikken

St.meld. nr. 28 (2007-2008), Innst. S. nr. 191 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 01.04.2009 Innst. S. nr. 191 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet inneværende stortingsperiodes prinsippmelding om samepolitikken, herunder ulike tiltak for å sikre og utvikle samenes språk, kultur og samfunnsliv.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2009