Folketrygdloven, svangerskaps- og foreldrepenger, selvstendig næringsdrivende

Ot.prp. nr. 51 (2007-2008), Innst. O. nr. 61 (2007-2008), beslutning. O. nr. 92 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. O. nr. 61 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endring i folketrygdloven. Endringen gir selvstendig næringsdrivende rett til svangerskapspenger og foreldrepenger med 100 prosent dekning av inntekt oppad begrenset til 6 G. Endringen gjelder fra 1. juli 2008.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008