Fiskeriavtalane Noreg har inngått for 2008

St.meld. nr. 34 (2007-2008), Innst. S. nr. 49 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 49 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en melding fra Regjeringen om fiskeriavtaler Norge har inngått med andre land for 2008 og fisket etter avtalene i 2006 og 2007. Stortinget har enstemmig vedtatt å legge meldingen ved protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2008