Lønnsregulering

St.prp. nr. 68 (2007-2008), Innst. S. nr. 307 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 307 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet mfl. fra 1. mai 2008, regulering av statspensjonene fra samme dato, og gjort endringer i statsbudsjettet for 2008 som følge av disse reguleringene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2008