Forslag fra stortingsrepresentantene Peter Angelsen, Johanne Gaup, Tor Nymo og Morten Lund om rekrutteringskvoter til fiskeryrket for ungdom

Dokument nr. 8:65 (1994-95), Innst. S. nr. 203 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Johanne Sommersæter, Morten Lund, Peter Angelsen, Tor Nymo Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1995 Innst. S. nr. 203 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995