Dataspill

St.meld. nr. 14 (2007-2008), Innst. S. nr. 79 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 79 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om dataspill. Meldingen tar bl.a. opp spørsmål om forskning og utdanning på dataspillfeltet. Regjeringen vil gjennomføre en kartlegging av sentrale kompetansemiljøer og rekrutteringsbehov i spillbransjen. Det foreslås å videreføre og styrke den norske tilskuddsordningen for utvikling av dataspill. En utlånsordning for norske dataspill gjennom folkebibliotekene vil bli utredet. Muligheten for å styrke tilskuddsordningene til dataspill gjennom å utvide sektoravgiften på omsetning av dvd til også å omfatte dataspill vil bli utredet. Trygg bruk av dataspill er også behandlet. En vil også styrke kunnskapen om utbredelsen av problemskapende bruk av dataspill. Piratkopiering tas også opp i meldingen. Stortinget slutter seg til de forslag som fremmes i meldingen og meldingen vedlegges protokollen. Tilslutningen er på noen punkter enstemmig. På flere områder er det et flertall bestående av alle partier unntatt Fremskrittspartiet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2008