Samspill. Et løft for rytmisk musikk

St.meld. nr. 21 (2007-2008), Innst. S. nr. 295 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 10.06.2008 Innst. S. nr. 295 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om rytmisk musikk. Meldingen er vedtatt vedlagt protokollen. Stortinget gir sin tilslutning til de forslag og konklusjoner som meldingen inneholder. Dette gjelder bl.a. de hovedmål som skisseres for de rytmiske sjangrene. Hovedmålene er: et godt konserttilbud over hele landet, god tilgang på innspilt musikk av høy kvalitet, styrking av kompetanseutvikling og kvalitet og utvikling av næringspotensialet innenfor rytmisk musikk. Når det gjelder fremtidige støtteordninger, støtter Stortinget hovedtrekkene i forslagene i meldingen. Det etableres fire hovedretninger: fonogram-, arrangør-, musiker- og utstyrsordning. På en rekke punkter er det et samlet Storting som gir sin tilslutning til meldingen. På de øvrige områder er det hovedsaklig et flertall som består av alle partier unntatt Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2008