Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007-2008), Innst. S. nr. 42 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2008 Innst. S. nr. 42 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet tiltak for å bedre kvaliteten i skolen og elevenes utbytte av opplæringen på grunnlag av en melding fra Regjeringen om kvalitet i skolen. Stortinget vedtok i den sammenheng å be Regjeringen vurdere å gjenoppta arbeidet med skolebidragsindikatorer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 21.11.2008