ILO-konvensjon om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

St.meld. nr. 30 (2007-2008), Innst. S. nr. 37 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2008 Innst. S. nr. 37 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en melding fra Regjeringen om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr 188, med tilhørende rekommandasjon nr. 199, om arbeidsvilkår i fiskerisektoren . Stortinget har enstemmig besluttet å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2008