Forslag fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 7. februar 2007 (jf. Innst. O. nr. 27): "Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med forslag om utvidet varslingsplikt i tråd med fornærmedeutvalgets forslag."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet