Økonomisk støtte til restaurering av D/S Hestmanden

Innst. S. nr. 142 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 04.05.1995 Innst. S. nr. 142 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.05.1995