Terrorangrepet på hotell Serena i Kabul 14. januar 2008

Innst. S. nr. 240 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.05.2008 Innst. S. nr. 240 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedtok 12. februar 2008 å åpne sak om forhold vedrørende terrorangrepet mot hotell Serena i Kabul 14. januar 2008. Angrepet skjedde mens utenriksministeren og hans følge oppholdt seg på hotellet. Dagblad-journalist Carsten Thomassen mistet livet som følge av angrepet, og en UD-medarbeider ble hardt såret. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har som ledd i sin behandling av saken stilt en rekke spørsmål til utenriksministeren, forsvarsministeren og til justisministeren. Videre er det blitt avholdt to kontrollhøringer. I komiteinnstillingen uttaler en samlet komite at hensikten med å opprette sak har vært å få belyst saken bredere og å skaffe lærdom som kan nyttiggjøres i fremtiden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2008