Sikre klarere og bedre mindretallsrettigheter i Stortingets forretningsorden

Dokument nr. 8:63 (2007-2008), Innst. S. nr. 286 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Jan Tore Sanner Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (H) Innstilling avgitt 10.06.2008 Innst. S. nr. 286 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Erna Solberg og Jan Tore Sanner om å nedsette et utvalg for å sikre klarere og bedre mindretallsrettigheter i Stortinget . Stortingets Presidentskap varsler i sin innstilling om saken at Presidentskapet vil vurdere om mindretallsrettighetene i Stortinget bør utvikles videre, og at det vil avgi en innstilling til Stortinget om spørsmålet i løpet av første halvdel av høstsesjonen. På denne bakgrunn vedtok Stortinget enstemmig at representantforslaget skulle vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2008