En handlingsplan for en mer moderne og velholdt jernbane i Oslo-området

Dokument nr. 8:65 (2007-2008), Innst. S. nr. 194 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 22.04.2008 Innst. S. nr. 194 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Venstre om en handlingsplan for en mer moderne og velholdt jernbane i Oslo-området. Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2008