Opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet

Dokument nr. 8:69 (2007-2008), Innst. S. nr. 239 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Gunvald Ludvigsen, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 20.05.2008 Innst. S. nr. 239 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet. Flertallet i komiten vil avvente erfaringer med de nye varslerbestemmelsene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2007. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2008