Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat

Dokument nr. 3:6 (2007-2008), Innst. S. nr. 248 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2008 Innst. S. nr. 248 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Dokument nr. 3:6 (2007-2008) Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat. Undersøkelsen viser at det har vært en positiv utvikling i det statlige barnevernet, men at det ikke er gjort gode nok analyser av behovet for ulike tiltak. Videre kommer det frem at den statlige overtakelsen av barnevernet og familievernet ikke var godt nok forberedt og at virksomheten i flere år har vært underbudsjettert. I komiteens innstilling understrekes blant annet Barne- og likestillingsdepartementets ansvar for gode behovsanalsyser og for realistisk budsjettering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2008