Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim på vegne av Venstre oversendt fra Stortinget 6. juni 1995: Stortinget ber Regjeringen vurdere å opprette et eget teknisk sertifiserings- og rådgivningsorgan for sikrere data-løsninger, som kan bistå bl.a. Datatilsynet i teknologiske sider av personvern-spørsmål.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet