Endringer i sameloven

Ot.prp. nr. 43 (2007-2008), Innst. O. nr. 73 (2007-2008), beslutning. O. nr. 89 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. O. nr. 73 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringene innebærer blant annet at antall valgkretser reduseres fra 13 til 7. Antall representanter i Sametinget reduseres fra 43 til 39. Det etableres en matematisk fordeling av mandatene i valgkretsene. Kravet til antall forslagsstillere til valglister er økt fra 15 til 30.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008