Melding for 2007 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen)

Dokument nr. 4 (2007-2008), Innst. S. nr. 250 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2008 Innst. S. nr. 250 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en enstemmig innstilling tra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding for 2007 fra Sivilombudsmannen. Saken ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2008