Bouvet-øya, Peter I’s øy og Dronning Maud land m.m.

Ot.prp. nr. 62 (2007-2008), Innst. O. nr. 75 (2007-2008), beslutning. O. nr. 114 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2008 Innst. O. nr. 75 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget sluttet seg til lovforslag fra Regjeringen om å følge opp miljøprotokollen til Antarktistraktaten i Norges biland i Antarktis.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 17.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 20.06.2008