Foreldelse av fordringer (foreldesesloven)(foreldelse i forbindelse med barnehjemsaker)

Dokument nr. 8:86 (2007-2008), Innst. O. nr. 67 (2007-2008)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Arne Sortevik, Karin S. Woldseth Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.06.2008 Innst. O. nr. 67 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om endring av foreldelsesloven i forbindelse med søksmål mot staten fra tidligere barnehjemsbarn. Forslaget innebærer at bestemmelsene om foreldelse ikke skal gjelde for krav mot offentlige myndigheter i forbindelse med opphold i barnehjem i perioden 1945 til 1980. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Odelstinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Ikke bifalt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2008