Virksomheten i Sjøfartsdirektoratet

Dokument nr. 8:90 (2007-2008), Innst. S. nr. 285 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Finn Martin Vallersnes, Torbjørn Hansen, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. S. nr. 285 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om å be Regjeringen foreta en gjennomgang av Sjøfartsdirektoratets virksomhet og legge dette fram for Stortinget med forslag til endringer og tiltak som kan sikre at direktoratets virksomhet drives på en tilfredsstillende måte med hensyn til sikkerhet for liv, helse, fartøy og miljø. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2008