Representantforslag om skipstunneler

Dokument nr. 8:93 (2007-2008), Innst. S. nr. 48 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Leif Helge Kongshaug Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) og (V) Innstilling avgitt 18.11.2008 Innst. S. nr. 48 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2008