Forslag fra stortingsrepresentantene Kaci Kullmann Five, Ansgar Gabrielsen og Annelise Høegh om endring i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v.

Dokument nr. 8:17, innst. O. nr. 27 for 1993-94

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Ansgar Gabrielsen, Annelise Høegh, Kaci Kullmann Five Saken er behandlet i sosialkomiteen (vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 24.02.1994 Innst. O. nr. 27 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.1994

   Behandlet i Odelstinget: 21.03.1994