Nordiske land vedr. dobbeltbeskatning

St.prp. nr. 54 (2007-2008), Innst. S. nr. 280 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. S. nr. 280 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 4. april 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2008