Representantforslag om å utarbeide en helhetlig handlingsplan for bevaring av den nordatlantiske villaksen

Dokument nr. 8:104 (2007-2008), Innst. S. nr. 58 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Kvassheim, Leif Helge Kongshaug, Vera Lysklætt Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 58 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Venstre - om å utarbeide en helhetlig handlingsplan for bevaring av den nordatlantiske villaksen, er vedlagt protokollen. Flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, mener Regjeringens satsing på villaksen er utfyllende formulert i statsbudsjettet for 2009. Flertallet ville således ikke imøtekomme forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2008