Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2007 til 31. desember 2007

Innst. S. nr. 268 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2008 Innst. S. nr. 268 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2008