Forslag fra stortingsrepresentant Vigdis Giltun fra Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. mai 2008 (jf. Innst. O. nr. 49): Stortinget ber Regjeringen styrke den nye pasient- og brukerombudsordningen med flere stillinger slik at ventetiden for behandling av saker ikke øker.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet