Forslag fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 27. mai 2008 (jf. Innst. O. nr. 55): Stortinget ber Regjeringen fremlegge forslag til vilkår for utlevering av humant biologisk materiale fra forskningsbiobanker til påtalemyndigheten.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet