Forslag fra stortingsrepresentantene John Alvheim og Øystein Hedstrøm om å be Regjeringen foreslå en trygdefinansieringsordning for pasienter som lider av raskt fremskridende eller alvorlig periodontitt

Dokument nr. 8:7, innst. S. nr. 119 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i sosialkomiteen (vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 21.04.1994 Innst. S. nr. 119 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 24.05.1994