Bedre tilrettelegging for syklister i byer og tettsteder

Dokument nr. 8:121 (2007-2008), Innst. S. nr. 310 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Sahl, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 310 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om bedre tilrettelegging for syklister i byer og tettsteder. Representantforslaget ble vedtatt vedlagt protokollen med stemmene fra Ap, Frp, H, SV og Sp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2008