Eksportfinans ASA mv.

St.prp. nr. 62 (2007-2008), Innst. S. nr. 308 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2008 Innst. S. nr. 308 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til at nærings-og handelsdepartementet gis fullmakt til å tiltre en porteføljegarantiavtale mellom Eksportfinans ASA og selskapets eiere. Statens andel av garantirammen skal være begrenset oppad til 750 millioner kroner, tilsvarende statens eierandel på 15% i selskapet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2008