Sikringen av samlingene ved statlige museer

Dokument nr. 3:10 (2007-2008), Innst. S. nr. 118 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. S. nr. 118 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer. I rapporten pekes det på at det har skjedd bedringer i oppbevaringsforholdene ved landets universitetsmuseer, men at det fortsatt er store forbedringspotensialer flere steder. Komiteen sier i sin innstilling at universitetsmuseene relativt enkelt kan utbedre enkelte av de påpekte forholdene, og at universitetenes styring av museene også kan forbedres. Men flere av museene holder hus i gamle bygninger som ikke er egnet til moderne museumsdrift, og en permanent bedring av situasjonen vil derfor ikke komme før det er oppført nybygg. Komiteen påpeker derfor behovet for at nybygg prioriteres i framtidige budsjetter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008