Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2008 (jf. Innst. O. nr. 68): Stortinget ber Regjeringen om å sikre at tidsfristen for universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) settes til 1. januar 2019.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet